PHP op jouw website

PHP is een scripttaal, die gebruikt wordt om op webservers dynamische webpagina's te creëren, zo wordt het ook gebruikt door het Content Management System (CMS) Joomla.

Ruim 4 van de 5 websites die momenteel op internet staan, zijn gebaseerd op PHP. PHP staat voor Hypertext Preproccesor en wordt vaak in één adem met HTML genoemd. HTML is de scripttaal die de layout van een website vastlegt: koppen, lettertypes, kleuren, witruimten et cetera. PHP is een aanvulling op HTML: PHP genereert op server-niveau een HTML-code op basis van de gegevens in de database van de website.

Zoals elk dynamisch systeem moet ook PHP onderhouden worden om optimaal te functioneren: zoals je smartphone, computer, laptop of tablet updates krijgen, dient ook de PHP-versie van je Joomla-website updates te krijgen. Een PHP-versie wordt bij release twee jaar volledig ondersteund met nieuwe functies, bug fixes en beveiligingsupdates. Na die twee jaar krijgt de versie nog een jaar veiligheidsupdates, daarna stopt de ondersteuning volledig en wordt de PHP-versie kwetsbaar voor gevaren.

Omdat de PHP-versies elkaar overlappen, zijn er telkens twee versies welke actueel ondersteund worden en is er één versie welke “uitloopt” en gedurende een jaar alleen nog veiligheidsondersteuning krijgt. De huidige situatie (januari 2023):

PHP versies artikel

De keuze voor een PHP-versie maak je binnen het Control-Panel van je webhosting. Als je zelf die keuze niet bijtijds maakt, schakelt jouw webhoster over op een nieuwe(re) PHP versie, omdat er anders veiligheidsrisico’s voor het hostingplatform kunnen ontstaan. Wij kunnen die stap voor jou ook zetten: we schakelen over op een nieuwe versie van PHP en testen gelijk of de website nog goed werkt. Als er problemen blijken te zijn kunnen we op dat moment immers nog terug naar een oudere PHP-versie om de problemen op te lossen. Als die oudere versie uitgeschakeld is, is soms een nieuwe installatie van de website nodig, wat aanzienlijk duurder is. Het instellen van een nieuwe PHP-versie, inclusief check werking website, kost € 20,00 maar is m.i.v. 2023 jaarlijks bij het onderhoudscontract van het CMS inbegrepen.